همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید سرانه پزشک در ایران به نسبت بسیاری از کشورهای جهان کمتر است. بنابراین این ادعا که تعداد سرانه پزشک در ایران کم است مسلما صحیح نیست. اما این نکته قابل تامل است که تربیت پزشک باید متناسب با نیاز و آمایش سرزمینی باشد. به این معنا که ممکن است در یک رشته خاص تعداد پزشک زیادتر از نیاز کشور باشد. اما آنچه مسلم است در کل تعداد پزشک در کشور کم است. بنابراین بیش از اینکه به کاهش پزشک باید توجه شود باید به افزایش تعداد پزشک و توزیع آن‌ها در سطح کشور توجه شود. بنابراین وزارت بهداشت نباید اجازه دهد صنوف و انجمن های علمی که ذینفع هستند در تعیین تعداد دانشجو تعیین تکلیف کنند.

تعداد پزشک به ازاء 1000 نفر (2010)

کشور

0.6

هند

0.8

پاکستان

0.9

عربستان

0.9

ایران

1.5

سوریه

1.8

برزیل

1.8

چین

2

کره جنوبی

2.1

کانادا

2.4

آمریکا

2.5

کویت

2.8

مصر

2.9

فنلاند

3.4

فرانسه

3.5

دانمارک

3.5

ایتالیا

3.7

آلمان

3.9

استرالیا

4

اسپانیا

6.7

کوبا

7.7

قطر

حمید ایزدبخش

21 تیر 94