اهداف برنامه

1-      ارتقاء حکمرانی، کارایی، رضایت ارائه دهنده و استفاده کننده

2-      ثبات مالی بلند مدت سیستم خدمات سلامت ترکیه

فازهای اجرای برنامه

فاز اول: که از پروژه پشتیبانی می­کند، که شامل دوره 2003-2008 می­شود و شامل 5 جزء اصلی است:

            الف) افزایش توانایی وزارت بهداشت برای نظارت موثر

            ب) ساخت ظرفیت برای بیمه سلامت و سازمان­های تامین اجتماعی

            ج) بازسازماندهی ارائه خدمات سلامت

            د) تقویت کارویژه­های سلامت عمومی و ظرفیت منابع انسانی

                ه) ایجاد سیستم­های اطلاعاتی سلامت

فاز دوم پروژه تحول سلامت و بهبود تامین اجتماعی سال­های 2013-2009 را شامل شده و از سه جزء اصلی تشکیل می­شود:

            الف) حمایت طرح راهبردی وزارت بهداشت برای سال­های 2014-2010

            ب) انجام مطالعه­ای درباره مدل تامین­مالی خروجی-محور برای خدمات مراقبت پیشگیرانه سلامت

            ج) ارتقاء ظرفیت نهاد تامین اجتماعی (SSI)

در ترکیه اهداف برنامه از دل عوامل ناکارآمدی سیستم استخراج گشته نه اینکه از ذهن خط­مشی گذار. و ضمنا فازها به خوبی روشن هستند نه اینکه گفته شود در حال حاضر فاز اول را اجرا می­کنیم فازهای بعدی را در نظر داریم.

آن چیزی که مهم است حتی مسئولین به مقومات اولیه طرح تحول نظام سلامت پایبتند نبوده و با لابی‌های صورت گرفته، مواردی که در ابتدا مورد نظر نبود به میان کشیده شد. از جمله اجرای کتاب قانون ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت به یکباره به میز اجرا کشانده شد و به عبارت دیگر به خورد طرح داده شد.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین نقدی که بتوان بر طرح تحول نظام سلامت جاری کرد، اجرای بدون برنامه و سریع این برنامه است که به نظر می‌رسد در آینده این طرح را با مشکل مواجه کرد. برخی بر این تصورند که حال که مدل ایده‌آل را در ذهن نداریم، برنامه نداریم، و... آن مقدار که می‌توانیم دولت را متعهد کنیم بعد کار کارشناسی می‌کنیم و اصلاح خواهیم کرد. اما باید گفت اولا کار کارشناسی در کشور صورت گرفته اما شما به سراغش نرفتید، ثانیا این عجله در انجام طرح به صورت غیرکارشناسی ممکن است طرح را با هزینه‌های بالا و در نهایت شکست مواجه کند و تا سال‌ها کسی نتواند سخنی از طرح تحول نظام سلامت بزند. ثالثا کار غلط مانند از مسیر خارج شدن است که برای به مسیر برگرداندن قطار سلامت به ریل اصلی باز باید هزینه‌های گزافی داد. بنابراین کار نکردن بهتر از کار بد کردن است. هرچند این طرح نیاز به بررسی و تامل بیشتری دارد.

حمید ایزدبخش 17/5/1394

والسلام علی من اتبع الهدی