باسمه تعالی

شاخص مرگ و میر کودکان از جمله شاخص‌های توسعه یافتگی و بهبود شاخص‌های اجتماعی اقتصادی کشور در جهان به حساب می‌آیند. به طوری که کاهش مرگ و میر اطفال هدف چهارم از اهداف توسعه هزاره به حساب می‌آید.  
همچنین این شاخص جزو شاخص های ملی سلامت تدوین شده توسط وزارت بهداشت است. یکی از شاخص های مهم نشان دهنده وضعیت اجتماعی اقتصادی و توسعه یافتگی پایدار کشور است. گاه بیان می شود که وضعیت ایران دراین شاخص از میانگین جهانی بهتر است، ولی پراکندگی (واریانس) بالای آمارها به خصوص در کشورهای با وضعیت مشابه، و با توجه اختلاف زیاد دامنه بالا با دامنه پایین، میانگین جهانی (و به طور کلی میانگین) شاخص خوبی برای مقایسه در موارد این چنینی نمی باشد. با توجه به جایگاه ایران در میان سایر کشورها، مشخص است که وضعیت ایران در این شاخص مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
البته باید توجه داشت که هرچند روند این شاخص نزولی بوده است، اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.

برای مشاهده آمار و تحلیل های مرتبط به کانال زیر مراجعه کنید:

https://telegram.me/salamatirany