باسمه تعالی

سوال بسیار کلیدی و مهمی که بسیاری از تحلیل‌گران و اهالی رسانه با آن مواجه می‌شوند، این نکته کلیدی است که تا چه میزان باید عموم مردم را از مسائل و مشکلات نظام اسلامی آگاه کرد. آیا اینکه هر چه در واقع هست در فضای رسانه‌ای و مجازی انعکاس داده شود امر صحیحی است و یا اینکه خود انعکاس امر واقع، واقعیت را نیز تغییر خواهد دارد. برای ملموس شدن مسئله اجازه دهید نمونه‌ای واقعی را ذکر کنم. در سال گذشته وزیر بهداشت مسئله استفاده کارخانجات لبنی از روغن پالم را مطرح کرد که این مسئله با پوشش رسانه‌ای گسترده، عموم مردم را تحت تاثیر گذاشت. حال باید به قضاوت نشست که آیا اطلاع عموم مردن از این امر صحیح بوده است و یا تنها افکار عمومی را مشوش کرده و مردم را سردرگم کرده است.

این امر به همین جا ختم نمی‌شود. زیرا ما هر از چندگاهی از اطبا و پزشکان محترم می‌شنویم که فلان ماده غذایی مضر و سرطان‌زاست و اتفاقا این کالاهای مضر کم هم نیستند و اگر کسی بخواهد واقعا به دستورات آن‌ها جامه عمل بپوشاند به نظر می‌رسد از زندگی ساقط خواهد شد. بنابراین به طور حتم نمی‌توان تمام واقعیت را به گوش عام رساند زیرا مردم را دچار سر درگمی خواهد کرد.