باسمه تعالی

داشتن اطلاعات لازمه شناخت سلامت و پیش شرطی جهت تحلیل در هر حوزه عمومی است. بنابراین یکی از وظایفی که این وبلاگ به عهده گرفته است، در اختیار قرار دادن منابع اطلاعاتی است که آگاهی عمومی را ارتقاء می دهد. در همین راستا سعی می شود به مرور برخی از منابع مهم آماری را منتشر کنم. فایل زیر حاوی اطلاعات مهمی در سیستم های سلامت است. از جمله هزینه سلامت، سرانه پزشک و پرستار و کارکنان بخش سلامت و همچنین میزان تولد و تخت های بیمارستانی است. با توجه به این که این اطلاعات در رابطه با بسیاری از کشورها از جمله ایران ارائه شده است بستری مناسب برای مقایسه را فراهم خواهد. برای مثال نمودار زیر از این منبع اطلاعاتی استخراج شده است.

برای دریافت (دانلود) این منبع می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

دریافت