باسمه تعالی

شاخص سرانه پزشک در ایران از متوسط جهانی و حتی از کشورهایی مانند مالزی، ویتنام، سوریه نیز پایین‌تر بوده و مقدار کمی بالاتر از کشورهایی مانند پاکستان، هند و عراق قرار می‌گیرد.  هرچند که برخی از ذینفعان در نظام سلامت مکرر می‌گویند که تعداد پزشک در ایران زیاد است و به این بهانه تربیت پزشک را محدود کرده‌‌اند.  نسبت محدود کردن تعداد تربیت پزشک با منافع ذینفعان نیز به خوبی روشن است زیرا هنگامی که تعداد پزشک در یک رشته تخصصی فراوان باشد به طور حتم درآمد پزشکان در آن حوزه خاص کاهش خواهد یافت. نمودار زیر سرانه پزشک به ازاء هر 1000 نفر را در کشورهای مختلف مقایسه می کند.

روند تربیت پزشک نیز حداقل از سال 2005 تا به امروز ثابت بوده‌ است و این امر نشان‌دهنده سیاست ثابت وزارت بهداشت در این زمینه است.

اما اینکه چرا برخی از مسئولین کبود قشر پزشک را کمتر احساس می‌کنند به علت دوری و عدم توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار است. در تهران و تاحدودی در برخی از کلان‌شهرها کمبود پزشک دیده نمی‌شود زیرا پزشکان در تهران درآمد بسیار بیشتری کسب می‌کنند و میل بیشتری به کار و فعالیت در تهران و کلان‌شهرها دارند به طوری که حتی گاها بیمه‌ها نیز پرداختی کمتری به پزشکان مناطق محروم دارند. بنابراین  سیاست غلط وزارت بهداشت و بیمه‌ها در این زمینه نیز مسبب ایجاد تراکم پزشکان در تهران و کاهش برخورداری مناطق محروم شده است. هرچند مشوق‌هایی از جانب دولت در راستای حذف این مشکل اتخاذ شده است اما به نظر می‌رسد تا هنگامی که تبعیض در پرداخت برداشته نشود، مشکل از میان نخواهد رفت.

کلیه نمودارهای بالا از بانک جهانی استخراج شده است.

حمید ایزدبخش 24/6/94